Jak se stát členem MEIS.

 

Protože naše společnost je otevřena pro zájemce z více zemí, je její oficiální mezinárodní název Middle-European Iris Society. Hovorově se používá rovněž zkratka MEIS nebo překlady do jazyka individuálního čllena - v českém překladu Středoevropská kosatcová společnost.

Každý, kdo se zajímá o členství v naší společnosti je srdečně vítán .Pro to je třeba udělat jen několik kroků:

1) Seznámit se se Stanovami Středoevropské kosatcové společnosti.

2) Pokud souhlasíte se Stanovami, je třeba vyplnit přihlášku za člena a zaslat ji e-mailem na adresu: zseidl123(a)gmail.com.

3) Pro zařazení do místní skupiny si vyberte místně nejvhodnější příslušnou místní skupinu. Hlavním posláním místních skupin je možnost přímého osobního kontaktu členů místní skupiny. Další Vaše komunikace pak bude probíhat s příslušným vedoucím místní skupiny. Kontakt na něj Vám bude zaslán e-mailem hned po obdržení Vaší přihlášky.

3) Každý člen na sebe rovněž bere povinnost platit členský příspěvek. Představenstvo upravilo příspěvek 15 €, 240 Kč, nebo 40 Zl od 1.1.2021. Členský příspěvek můžete zaslat na účet číslo 1875704339/0800. Pokud nechcete nebo nemůžete zaslat peníze na účet dohodněte formu úhrady s vedoucím Vaší místní skupiny.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a na setkávání u příležitosti akcí pořádaných místní skupinou nebo na Valných hromadách MEIS, které jsou součásti setkání všech členů MEIS bez ohledu na hranice - Konventů MEIS.