Soudci pro hodnocení kosatců v MEIS

Akreditace soudců MEIS

Systém akreditace má zajistit objektiví výběr soudcovského sboru podložený teoretickými i praktickými znalostmi hodnocení jednotlivých kategorií kosatců. Do budoucna se podmínky výběru budou spíše zpřísňovat než zmírňovat.

Postup akreditace soudců MEIS:

Soudce čekatel – písemně požádá zástupce regionu v představenstvu o akreditaci nebo se přihlásí na 1.stupeň školení. Pokud člen MEIS o akreditaci nepožádá, nemůže být akreditován, ani kdyby splňoval podmínky pro zařazení do některé soudcovské kategorie. 1. stupeň školení mohou nahradit dlouholeté zkušenosti z hodnocení na výstavách kosatců. Náhradní důvod potvrzuje Představenstvo. Školení 1. stupně bude zorganizováno vždy po předložení 5 žádostí o akreditaci. Absolvent 1. stupně školení obdrží “Osvědčení” podepsané lektorem školení.

Soudce – plně akreditovaný soudce. K této kvalifikaci se vyžaduje praxe - alespoň 3 hodnocení na konventech nebo ekvivalentní akci. Po doložení této kvalifikace absolvuje soudce čekatel 2. stupeň školení (praktické školení). Školení 2. stupně proběhne v průběhu hodnocení na zahradě nebo během výstavy. Praktická ukázka však proběhne na rostlině, která není přihlášena do probíhající soutěže, aby komentář lektora neovlivnil výsledek hodnocení tohoto exponátu. Lektory obou stupňů školení jsou mezinárodní soudci, soudci AIS nebo soudci s praxí 2 let od akreditace. Dokladem o akreditaci soudce je jmenovací dekret podepsaný presidentem MEIS a lektorem 2. stupně školení.

Mezinárodní soudce – soudce, uznávaný i mimo rámec MEIS, který se zúčastnil hodnocení na soutěžích pořádaných zahraničními kosatcovými společnostmi s mezinárodní soutěžní kategorii. Tento kvalifikační stupeň potvrzuje na základě prokázání splnění podmínky Představenstvo MEIS.

Soudce akreditovaný AIS - soudce akreditovaný podle pravidel AIS, který je zařazen v seznamu soudců AIS.

Jmenovitý seznam soudců MEIS:

Soudci čekatelé: Akreditovaní soudci MEIS: Mezinárodní soudci: Soudci akreditovaní AIS:
Byczyński Jerzy Bulánková Iveta Piątek Robert   Blažek Milan Cadd Anna
Czernicki Caspers Zuzana Rubášová Zdenka   Khorosh Igor Hublau Willy
Kulesza Jacek  Cych Zbigniew Rýznar Leonard  
Seidl Zdeněk
Kulig Magdalena Donderowicz Krysztof Szczeponek Jan      
Laczkowski Zygmunt  Dudek Josef Stania Francziszek      
Lib Marek Foryszewska Ewa Strycharz Eugeniusz      
Łopyta Adam Gorol Stefan Svoboda Jaroslav      
Sehnoutka Tomáš Krupka Zdeněk Widenka Jerzy      
Skrzymowska Elźbieta Lib Dagmara Widerski Roman      
Źukowska Wladyslawa Macháčková Markéta Wistuba Piotr      
Źukowski Jakub Mego Anton Woźniak Jerzy