Připravované MEIS

 

 

 

 

 

 

V roce 2019 se Konvent uskuteční ve Veľkém Záluží, Slovensko, s možností prohlídky výsadby u Antona Mega

 

V roce 2020 se Konvent uskuteční v Botanické zahradě, Arboretum leśne im. Prof. Stefana Białoboka, Stradomia, Polsko.

 

V roce 2021 je Konvent plánován ve Střední zahradnické škole v Ostravě.