Informácie o MEIS:

 

Predstavenstvo spoločnosti
Robert PIĄTEK- prezident , vedúci miestnej skupiny ´Opolsko´
Tomáš SEHNOUTKA - viceprezident, vedúci miestnej skupiny ´Česko´
Marcela KUŠNIRIKOVÁ - pokladník

Zdeněk KRUPKA -vedúci miestnej skupiny ´Praha´
Zdeněk SEIDL - vedúci mezinárodnej skupiny
Jerzy WOŹNIAK - vedúci miestnej skupiny ´Polsko´

Revízna komisia
Jerzy WIDENKA - vedúci komisie
Stefan GOROL
Jan SZCZEPONEK
Piotr WISTUBA

Sídlo spoločnosti
Middle European Iris Society, Vinohradská 57, 748 01 Hlučín, Czech Republic

Stanovy spoločnosti

História spoločnosti

Ostatné identifikačné údaje
Registrácia spoločnosti v Ministerstve vnútra Českej republiky č.j. II/s-OVS/l-2621/2657/97 r zo dňa 25.7.1997
Registrácia v spolkovom registri Krajského súdu v Ostrave, sp.zn. L 3758 zo dňa 1.1.2014
IČO 66144094
číslo účta 1875704339/0800; IBAN: CZ98 0800 0000 0018 7570 4339; BIC: GIBACZPX

Elektronická adresa
zseidl123(a)gmail.com


Telefón domov
+420 602 578 388


Autor stránky: Zdeněk Seidl, Anton Mego
2010 - 2014